De gemeente kent twee vormen van inkomensondersteuning

– Inkomensondersteuning kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. 
– De Regeling welzijnsactiviteiten bedoeld om inwoners met een laag inkomen deel te laten nemen aan sociaal culturele of verenigingsactiviteiten. 

Inkomensondersteuning kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. 
Alle kinderen moeten kunnen sporten, creatief bezig kunnen zijn en kun­nen deelnemen aan schoolactiviteiten. 
Gemeente Geldrop-Mierlo, Stich­ting Leergeld Geldrop-Mierlo, Jeugdsportfonds Brabant en Jeugdcultuurfonds Brabant hebben de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken.

Voor wie? 
Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een kleine beurs. Dit betekent een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau. Zij zor­gen ervoor dat uw kind toch mee kan doen met sport, cultuur en schoolactiviteiten.

Vergoeding 
Dit doen ze door het vergoeden van (een deel van) het cursusgeld en eventuele andere kosten. Voor cultuur geldt een maximale vergoeding van € 450,- per kind per jaar. 
U ontvangt deze vergoedingen niet zelf. De betalingen gaan rechtstreeks naar de verenigingen, de scholen of de leveranciers van sportkleding.

Aanvraag indienen 
U kunt een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo. Stichting Leer­geld kijkt samen met u naar een aanvraag voor cultuur of schoolactiviteiten. De cultuuraanvragen dient zij namens u in bij Jeugdcultuurfonds Brabant. De aanvragen voor schoolactiviteiten handelt zij zelf af. U hoeft zich dus niet bij verschillende organisaties te melden.

Contact of meer informatie 
Leergeld: Website: www.leergeld.nl/geldrop/
E-mail: info@leergeldgeldrop.nl