Regels voor kortingen 

Indien men deelneemt aan een hele cursus ontvangt men bij inschrijving voor een tweede en/of derde cursus in hetzelfde cursusjaar, 10% korting op de tweede/derde cursus. Dit geldt niet voor workshops en lezingen. 

Indien u gedurende het cursusjaar instroomt, wordt het cursusgeld naar rato in rekening gebracht. 

Voor tieners tot en met 17 jaar zijn er aparte cursussen. Neemt een tiener deel aan een gewone cursus, dan hoeft slechts 2/3 van het normale cursusgeld te worden betaald. 

Iedere inwoner van Geldrop-Mierlo met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau kan voor kinderen tot 18 jaar een vergoeding aanvragen. Zien onderdeel “Inkomensondersteuning”.