Zoek

VACATURES

De Wiele  zoekt momenteel vrijwilligers voor de volgende vacatures:

  • Medewerker sociale media
  • Financiële administratie
  • Penningmeester bestuur

 

Medewerker sociale media

De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de opzet, het verder ontwikkelen, het actueel houden, het onderhouden, het plaatsen van berichten & advertenties en het beantwoorden van vragen of doorgeleiden van kwesties die voortkomen uit het gebruik van sociale media zoals Facebook en Instagram.

 

Financiële administratie

De Wiele, het instituut voor kunsteducatie en creatieve ontwikkeling in Geldrop-Mierlo, is op zoek naar een vrijwilliger/ster financiële administratie. Bestuur en vrijwilligers werken als team om ruim 500 cursisten per jaar creatieve cursussen (tekenen, schilderen, keramiek, textiel, dans, beeldhouwen, fotograferen etc.) te laten volgen.

Je rol als vrijwilliger is het voeren van de financiële administratie (aangifte omzetbelasting, facturering, incasso’s, voorbereiding jaarstukken e.d.) en afstemming met de cursistenadministratie.

Boekhoudkundige ervaring en accuratesse is een vereiste, contactvaardigheid is een voordeel om deze rol goed te vervullen.

Medewerker/ster financiële administratie betreft een zelfstandige en gevarieerde rol die ca. twee dagdelen in de week aan tijd vraagt en waar een bijpassende vrijwilligersvergoeding tegenover staat. Gedurende schoolvakanties is de financiële administratie gesloten. Flexibel werken en thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

 

Penningmeester bestuur

De Wiele, het instituut voor kunsteducatie en creatieve ontwikkeling in Geldrop-Mierlo, is op zoek naar een bestuurslid / penningmeester.
Het bestuur van de Wiele is direct betrokken bij de dagelijkse gang en de bedrijfsvoering van zaken binnen het instituut. De bestuurstaken die hieruit voortvloeien kunnen liggen op het terrein van personeelsbeleid, werving van personeel, interne en externe communicatie, public relations, werving van cursisten, zorg voor het gebouw en overleg hierover met de verhuurder, zorg voor en aanschaf van materialen en gereedschappen en huishoudelijke voorzieningen.

De verdeling van de bestuurstaken gebeurt in onderling overleg. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van De Wiele zijn eveneens vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
In de rol van penningmeester ben je primair verantwoordelijk voor:
• het financieel beleid, beheer en uitvoering
• de financiële jaarstukken en accountantscontrole
• de financiële administratie en bijbehorende handelingen
• verzekeringen

Je rol als bestuurslid / penningmeester vergt ca. 2-3 dagdelen per week.

Voor meer informatie kun je een bericht sturen naar bestuur@dewiele.nl