Search

VACATURES

De Wiele zoekt momenteel vrijwilligers voor de volgende vacatures:

 • Penningmeester bestuur
 • Financiële administratie
 • Medewerker sociale media
Vacature penningmeester – bestuurslid

Statutair zal onze huidige penningmeester-bestuurslid over enkele maanden terugtreden. Deze vacante functie zien we graag op korte termijn opnieuw ingevuld.

Als vrijwilliger ben je, samen met de andere leden van het bestuur, direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en de bedrijfsvoering van Stichting De Wiele. In jouw rol als penningmeester ben je primair verantwoordelijk voor:

 • Het financieel beleid, beheer en uitvoering
 • De financiële jaarstukken en accountantscontrole
 • De financiële administratie en bijbehorende handelingen
 • Verzekeringen

Aantoonbare ervaring op financieel en bestuurlijk niveau, alsmede goede contactuele eigenschappen en teamgeest zijn belangrijke voorwaarden voor een goede uitvoering van deze functie. Benodigde tijd: 2-3 dagdelen per week.

Heb je belangstelling voor deze vacature of wil je meer informatie, vul dan onderstaand formulier in.


Vacature financiële administratie

Het betreft een zelfstandige en gevarieerde functie die ca. twee dagdelen in de week aan tijd vraagt. Een passende vrijwilligersvergoeding staat er tegenover. Jouw rol als vrijwilliger in deze functie is de uitvoering van:

 • Financiële administratie
 • Aangifte omzetbelasting
 • Facturering en incasso’s
 • Voorbereiding jaarstukken.

Niet alle taken zijn benoemd maar de taken voer je uit in overleg met onze penningmeester-bestuurslid en in samenwerking met de medewerkers van de cursistenadministratie.

Boekhoudkundige ervaring en accuratesse zijn een vereiste, contactvaardigheid is een voordeel om deze functie goed te kunnen vervullen. Flexibel werken en thuiswerken behoren natuurlijk tot de mogelijkheden. 

Heb je belangstelling voor deze vacature of wil je meer informatie, vul dan onderstaand formulier in.


Medewerker sociale media

De vrijwilliger ‘Social Media’ is verantwoordelijk voor het actueel houden van onze sociale mediakanalen Facebook en Instagram. Je maakt deel uit van het communicatieteam o.l.v. ons bestuurslid communicatie. Zelfstandigheid in de opzet en plaatsing van berichten en erop reageren, is een pré. Benodigde tijd: ca. 1 dagdeel per week. 

Heb je belangstelling voor deze vacature of wil je meer informatie, vul dan onderstaand formulier in.


Over stichting De Wiele

De Wiele, huis voor creatieve expressie, is al ruim vijftig jaar het veelzijdigste creativiteitscentrum in en van Geldrop-Mierlo.

Onze vrijwilligers (administratie, amanuensis, bestuursleden) en onze geaccrediteerde docenten werken als een team om ruim 500 cursisten (van jong tot oud) per jaar creatieve cursussen aan te bieden en te laten volgen. Het betreft cursussen, workshops en lezingen op het gebied van tekenen, schilderen, vrije expressie, keramiek, textiel, ballet, dans, beeldhouwen, fotograferen, edelsmeden, lassen en 3D ontwerpen en printen.

Onze vleugel naast het Weverijmuseum aan het ‘Cultuurplein’ De Bleek in Geldrop is gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk voor mindervaliden. De twee verdiepingen van ons gebouw zijn ook met een lift bereikbaar. Parkeerkaarten voor onze medewerkers zijn beschikbaar.